Open Soorten Kennisontwikkelingen

Kennisontwikkeling : Publicaties

Onze medewerkers zijn actief betrokken bij de totstandkoming van diverse toonaangevende publicaties van onderzoeksprojecten en richtlijnen.

Initiatieven :

Verdienstelijke Netwerken?

Kabels en leidingen in de grondexploitatie

Verdienstelijke netwerken is het eindrapport van het COB onderzoeksproject ‘kabels en leidingen in de grondexploitatie’. Het onderzoek richtte zich op de maatschappelijke optimalisatie bij gebiedsontwikkelingen met hoge of verhoging van de dichtheid. Daarbij gaat het om slim omgaan met (de kosten van) aanleg van energie- en nutsvoorzieningen in relatie tot de grond- en vastgoedexploitatie. Het SKB heeft een bijdrage beschikbaar gesteld om dit onderzoek mogelijk te maken. Andere bijdragen voor het onderzoek in geld of natura waren afkomstig van netbeheerders, gemeenten en betrokken adviesbureaus. Hompe en Taselaar leverde haar bijdrage in de vorm van het trekkerschap van dit onderzoek.

Het eindrapport ‘Verdienstelijke Netwerken’ is begin 2013 verschenen. In april 2014 zijn er artikelen gepubliceerd in de bladen ‘Land+Water’ en ‘Grondzaken in de praktijk’.

PDF iconVerdienstelijke netwerken?

PDF iconArtikel uit het Vakblad Land en Water

PDF iconArtikel uit Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling