Open Soorten Diensten

Diensten

Hompe en Taselaar is gespecialiseerd in de technische en organisatorische vraagstukken van de ondergrondse inrichting van dichtbebouwd stedelijk gebied (“urban underground”).

Zij levert hiervoor algemene adviesdiensten, verzorgt het procesmanagement bij de organisatie van gebiedsontwikkeling en infrastructuurprojecten en levert het projectmanagement bij het concrete ontwerp en uitvoering van bouwprojecten.