Open projecten filter

Op werkvelden:
Op diensten:

Projecten

Gebiedregie Zuidas

Het leidinggeven aan de onderlinge afstemming tussen alle bouwende partijen in de Zuidas en inhoudelijk invulling geven aan verbeteringen van de tijdelijke situatie op straat.

De werkzaamheden met betrekking tot gebiedregie maken deel uit van het strategisch omgevingsmanagement van de beide organisaties Zuidas én Zuidasdok. Het gaat daarbij om de “harde” kant van het operationeel omgevingsmanagement: het behoud van kwaliteit en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Concreet betekent dit het creëren van een organisatie waar de werkzaamheden van de vele bouwprojecten op elkaar en met de overige projecten in Amsterdam en omgeving worden afgestemd. Dit betekent ook dat concrete initiatieven worden genomen om kennis te ontwikkelen, daar waar bestaande werkmethoden en technieken niet het gewenste resultaat leveren.